standardbilde-loppa

Øksfjord småbåthavn

Loppa kommune gjør oppmerksom på at vi driver og vedlikeholder landgangen på Øksfjord småbåthavn.  Det gjør at det må utvises hensyn når denne brukes.