Frist for å levere listeforslag

Tid: mandag 1. april 12:00
http://www.loppa.kommune.no/kommunestyreva...