Møte i Valgstyre

Møte starter etter avholdt ekstraord. kommunestyremøte

Tid: tirsdag 15. oktober
http://www.loppa.kommune.no/getfile.php/45...