Vann i hand

Analyseresultater vann

Her publiseres de siste resultater fra vannprøve analyser utført av TosLab i Tromsø

 

Kontaktinformasjon

Spørsmål om rutiner, prøver, analyser og vannkvalitet kan stilles til Kenneth A. Johannessen på tlf. 46 90 64 39

Analyseresultater vann

Siste vannkvalitetsrapport finner du her

Litt om vannkvalitet

For å oppfylle kravene i Forskrift om vannforsyning og drikkevann m.m. (Drikkevannsforskriften) om at "Drikkevann skal, når det stilles til disposisjon for brukeren, være hygienisk betryggende, klart og uten fremtredende lukt, smak eller farge" er det nødvendig å beskytte vannkilden best mulig mot potensielle forurensninger.

For mer utfyllende informasjon vedrørende drikkevannskvalitet se Vannforsyningens ABC som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet.