Båt ved moloen

Båter ved moloen i Øksfjord

Loppa kommune har annonsert etter eiere til tre stk trebåter som ligger innenfor moloen i Øksfjord. Vi har undersøkt mulige eierskap etter tips fra publikum, men ingen har erklært eierskap til noen av båtene.

Disse anses da som herreløst søppel, og Loppa kommune vil fjerne disse i løpet av høsten. Skulle det i mellomtiden være noen som erklærer eierskap til en eller flere av båtene så vil eier bli pålagt å fjerne dem så snart som det er mulig.

Båt 2.jpg