Test

foresattportal_logov2

Foresatte portalen for Zokrates

29.10.19

Direktelink til siden:

https://zfe.azurewebsites.net/loppa

 

Påloggingsiden til Zokrates vil bli oppdatert slik at Loppa kommer i listen over kommuner.

https://www.zokrates.no/palogging/

Trykk på linken, velg foresattportalen, velg kommune og logg inn med bankid.  Da kommer det opp informasjon fra skolen om ditt/dine barn.

Kontaktinformasjon

27.08.18

Prosjekt "Loppaskolen" består av tre skoler Høgtun, Bergsfjord og Sandland. Rektor for alle er Marit Olsen, administrativ lærer er Line E. Posti i Bergsfjord og Eirik Malme på Sandland. Prosjektperioden går fra og med høst 2018 t.o.m vår 2021.

Kontaktinformasjon:

Oppvekst- og kultursjef Liv B. Karlsen 78 45 31 03
93 26 99 77
Leder kulturskolen Siw Jensen 78 45 31 18
Områderektor for alle skolene Marit Olsen 78 45 31 13
Administrativ lærer Bergsfjord Line Enger Posti 78 45 31 70
Administrativ lærer Sandland Eirik Malme 78 45 31 80