standardbilde-loppa

Skole- og barnehagerute 2019/2020

16.05.19

Her finner du skole- og barnehageruten for skoleåret 2019/2020.

Mobbeombud i Finnmark

Mobbeombud

03.04.19

Mobbeombudet i Finnmark skal bidra til at barn i barnehage og elever i grunnskolen og videregående opplæring har et godt og trygt barnehage- og skolemiljø.

Barn

Gratis barnehage og SFO

21.12.18

Loppa kommunestyre har i sitt møte 13.12.18 vedtatt å innføre gratis barnehage og SFO som en prøveordning i 2019. Dette som en del av et rekrutteringstiltak.