Besøkshund

Besøkshund

Hjelpere på fire bein

Loppa kommune har siden høsten 2016 hatt stella på besøkshundoppdrag. Hun er utdannet via Røde Kors og godkjent besøkshund. Dette er et prosjekt "Hjelpere på fire bein" som vi har fått midler fra fylkesmannen til, som går ut 2019.

Prosjektet tar sikte på å bidra til økt trivsel og som et helsefremmende tiltak i første omgang  for eldre. Tanken er å få utdannet flere hunder og videreføre dette til andre grupper som barn og unge i tiden fremover.

Med utfordringen vi har i samfunnet vårt og spesielt Loppa kommune med
en eldre befolkning ser vi at behov for kompetente hjelpere øker. Så da er
ideen bak prosjektet å utdanne besøks/ terapihunder som sammen med sine
førere på en innovativ måte kan være et ledd i å møte denne utfordringen.
Det er dokumentert at dyr kan ha en rekke positive fysiologiske og
psykologiske effekter som redusert stress, senket blodtrykk, redusert angst
og depresjon.

Stella har fast avtale på Øksfjord sykehjem hver annen mandag fra 11.00-12.00 der en fast kontaktperson tar seg av det praktiske. Tilbudet gis til en gruppe på 3-5 deltagere. Stella har også vært på oppdrag på Dagsentret på Nerstranda til stor glede for brukerne der.

Bilde 1_1296x1296_500x500.jpg