Logo dirbygg

Bygge uten å søke

16.12.16

Her kan du sjekke om du trenger å søke når du skal bygge garasje, tilbygg eller gjøre andre små byggeprosjekt.

Energimerk boligen din

Energimerking av bolig

26.06.12

Når du energimerker, får du ein energiattest som viser kor energieffektiv bustaden er, og kva energikjelder som kan brukast til oppvarming.Du får også tips om korleis du kan gjere bustaden meir energieffektiv.

Kommune kart

Kart og matrikkel

01.06.06

Loppa kommune gir innbyggerne og andre som har eiendom i Loppa kommune tilgang til kartsøk på hjemmesiden vår.