Røykvarsel

Slik sjekker du at brannslukningsapparatet og røykvarselen fungerer

06.11.17

Vi går inn i årstiden med flest branner. Da gjelder det å ha brannutstyr som fungerer.

Bålbrenning

Bålbrenning

08.09.17

Lovverket rundt bålbrenning og hva man bør passe på under bålbrenning. Samt noen artikler om bålbrenning.

Brennvesenet

Feiing av hytter og fritidsboliger

14.03.17

Hytter og fritidsboliger skal nå feies og ha tilsyn på lik linje meg vanlige boliger. Loppa kommune skal kartlegge all fritidsbebyggelse i kommunen, dette gjør vi ved å sende ut SMS til alle eiere.

 

 

Feier

Feiing - hva skal stå klart til feier

14.03.17

Varsel om feiing/tilsyn og krav til takstige.

Brannvesenet

Informasjon om Loppa Brann- og Feievesen

15.12.16

Brannvesenet ledes av brannsjef Nils Eivind Erisken og brannmester/feiersvenn Magnor Kårsgård.

Lovdata logo

Relevant lovverk for brannvesenet

15.12.16

Lovverk som omhandler brannvesenet