Logo dirbygg

Byggesaksblanketter og dispensasjonsskjema

Her finner du byggesaksblanketter som skal benyttes når man skal bygge. Trenger du dispensasjon fra plan- og bygningsloven, arealplanen eller reguleringsplanene så finner du skjemaet her.