skatteliste

Skatteliste - Offentlig ettersyn

27.06.19

Skatteseddel, melding om takst og skatt, sendes per Post 28.06.19 og vil komme til deg i nærmeste fremtid. SkattelisteOffentligEttersyn_20190627_1623.pdf Skatteliste offentlig ettersyn havbruk og kraftlinjer.pdf

Medlemmer

Oversikt over medlemmer av sakkyndig nemnd og klagenemnd

11.01.19

Sakkyndig nemnd og klagenemnd for valgperioden 2015 - 2019.

Eiendomsskatt

Generell informasjon om eiendomsskatt

11.01.19

Eiendomsskatten er en kommunal skatt