Eiendomsskatt

Til deg som har eiendom i Loppa kommune

20.02.19

Loppa kommune vedtok i 2016, med virkning fra 1. januar 2019 å innføre eiendomsskatt på alle typer eiendommer i hele kommunen.

Medlemmer

Oversikt over medlemmer av sakkyndig nemnd og klagenemnd

11.01.19

Sakkyndig nemnd og klagenemnd for valgperioden 2015 - 2019.

Eiendomsskatt

Generell informasjon om eiendomsskatt

11.01.19

Eiendomsskatten er en kommunal skatt