Energimerk boligen din

Norges vassdrags- og energidirektorat informerer

Energimerking av bolig

Når du energimerker, får du ein energiattest som viser kor energieffektiv bustaden er, og kva energikjelder som kan brukast til oppvarming.Du får også tips om korleis du kan gjere bustaden meir energieffektiv.

Alle kan når som helst merke boligen sin. Energimerk boligen din enkelt og gratis på www.energimerking.no. Spørsmål Ring ENOVA svarer på tlf. 800 49 003.

Ønsker du å energimerke boligen din nå? Gå til www.energimerking.no

Til NVE hjemmesider for mer informasjon.