Ekstern logo  Samarbeidspartnere

FINNMARK FYLKESKOMMUNE - SØKING ETTER TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER

Informasjon, retningslinjer og søknadsskjema ligger på linken under.

Søknadsfristen inn til kommunen settes til 2. januar 2018.

https://www.ffk.no/samferdsel/trafikksikkerhet/trafikksikkerhetsmidler/