Folkehelseprofiler

FOLKEHELSEPROFIL 2016 LOPPA

Folkehelseinstituttet publiserer folkehelseprofiler for kommunene for 2016

Her finner du folkehelseprofilen for Loppa 2016

 

Folkehelseprofilar for kommunar og fylke

Folkehelseinstituttet utgir kvart år ein folkehelseprofil for alle kommunar og fylke. Profilane blir publisere i perioden januar - mars.

Kvar folkehelseprofil er på fire sider i pdf-format.

Meir informasjon om tema som blir behandla i profilane og statistikkbankane, kan du finne i faktaark fra Folkehelseinstituttet:

Veivisere i lokalt folkehelsearbeid

Lov om folkehelsearbeid

Lov om folkehelsearbeid (folkehelselova) vart sett i kraft frå 1.1.2012 og gir føresegner om at kommunar og fylkeskommunar skal ha oversikt over helsetilstand og faktorar som påverkar helsetilstanden. Kommunehelsa statistikkbank og folkehelseprofilane er utforma for å hjelpe lokale myndigheiter til å identifisere folkehelseutfordringane. Dei skal vere eit bidrag på vegen til kommunale planar for betre folkehelse.

Folkehelseprofil loppa 2015.pdfFolkehelseinsituttet.gif