For ansatte i Loppa kommune

Reglement, søknadsskjema, HMS m.m. finner du her.

21.10.2013
Loppa kommune deltok i KS Monitor 2013.

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor er en årlig publikasjon fra KS som skal gi økt kunnskap og informasjon om sentrale arbeidsforhold i kommunesektoren.

05.03.2013

Nytt permisjonsreglement for ansatte i Loppa kommune er nå vedtatt

Alle ansatte i kommunen bes om å sette seg inn i det nye reglementet.

Viktige endringer som gjelder alle som skal søke om permisjon:

Alle permisjonssøknader skal overleveres til nærmeste leder. Søknader som skal behandles over nærmeste leder må inneholde nødvendige opplysninger før den videresendes. Søknader uten påtegning fra nærmeste leder returneres.

Permisjonssøknader skal leveres til nærmeste leder senest en uke før det ønskede tidspunktet for permisjon. Søknader som leveres senere enn 1 uke gis som ulønnet permisjon (unntak for akutte tilfeller).
Husk også at alle permisjonssøknader skal begrunnes.

 
 
 
 
 
30.05.16
Ny oversikt verneombud og Hovedvernombud er lagt ut
 
Hovedvernombud: 
Audhild Pettersen som jobber i Parkveien 2, Tlf. 78 45 84 19.

AKAN-kontakt: 

Må velges.
 
Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget:
 
 
Arbeidstilsynet
 
 
 
 
Banner_Pensjon_og_medlemsfordeler.jpg

Pensjon og medlemsfordeler i KLP Med pensjonsordning i KLP får du flere gode medlemsfordeler. Alle som meldes inn i pensjonsordningen får et forsikringsbevis tilsendt i posten, og dette er bekreftelsen på at du er medlem i KLP.

Sjekk hva DU får i pensjon:
 Min Side
kan du se din pensjonsopptjening og prøve vår pensjonskalkulator for å beregne din fremtidige pensjon. På Min Side får du også tilgang til nettbank, private forsikringer og fond.

Skadeforsikring:
Spesielt gode priser på forsikring av bil, hus, reise

Banktjenester:Blant markedets beste rente, både på spare- og brukskonto fra første krone.

Fondsparing:
Markedets rimeligste kombinasjonsfond

Sjekk alle medlemsfordelene dine og hvordan du kan spare penger
Hvis du ønsker å holde deg oppdatert på dine medlemsfordeler og få nyttige råd og tips fra KLP, kan du melde deg på nyhetsbrev fra KLP-konsernet
 
Reglement/retningslinjer:
 
 
 
 
 
 
 
Skjema:
 
 
Søknad om permisjon
kan fylles ut elektronisk
Søknad om permisjon
For utskrift og innsending
 
 
 
Reiseregning – ta kontakt med Solveig Dahl 78 45 31 05
 

For ansatte i Pleie- og omsorgstjenesten
Utviklingssenter.no er et nytt nettsted for deg som jobber
i pleie- og omsorgstjenestene, i hjemmetjenesten eller i
institusjonstjenestene.
Her kan du la deg inspirere til fagutvikling og prosjektarbeid.
 
Utleiereglement
 
 
Planer
Hotellavtaler
Ta kontakt med sentraladministrasjonen
78 45 30 00 for mer informasjon om hvilken hotellavtale vi har.

Bedriftshelsetjeneste
 
Loppa kommune har inngått avtale om bedriftshelsetjeneste med 
Hemis AS
adresse Alta 
hemis logo.png
 
 
Økonomi
 
 
Kostrahåndbok
Delegering av myndighet til å bestille, attestere, og anvise varer og tjenester
-Skjema
 
Arbeidslivstelefon 
 
Stillingsbeskrivelse
 
 
 
 
Sosialtjenesten