Basseng

Fritidsaktiviteter våren 2019

Timefordelingen av fritidsaktiviteter i Øksfjord for våren 2019 er nå klar.

Gymsal
Basseng (stenger til påske)

Nødtelefonen i bassenget er for tiden ut av drift, de som er aktivitetsleder for bassengaktivitetene må derfor ha med seg egen mobiltelefon.

Den som er ansvarlig for aktivitetene har også ansvar for å føre liste over fremmøtte. Denne listen skal sendes uoppfordret til Høgtun skole i uke 45.

Dersom den oppsatte timen ikke benyttes på 1 måned, mister du timen. Det er aktivitetsleders ansvar å gi beskjed om dette til rektor Marit Olsen.

De som har ansvaret for bassengaktiviteter må fremvise attest på livredningskurs. Det vil bli gjennomført livredningskurs i regi av Høgtun skole.

Dersom det er ønskelig med endringer i timer, eller nye timer må dere ta kontakt med rektor.

Betaling

De som deltar på fritidsaktivitetene i gymsal og basseng må betale kr. 1100,- pr. person pr. år for voksenaktiviteter uavhengig av antall aktiviteter vedkommende er med på.

Det faktureres to ganger i året, slik at du kan velge om du vil delta høst og vår, eller f.eks. bare høst. Du betaler da bare halve prisen. Det tilbys ikke drop-in timer.

Nøkler

Nøkler kan fås utlevert ved henvendelser til Høgtun skole. De som har fått nøkler tidligere, men ikke deltar på fritidsaktiviteter bes om å levere inn nøklene snarest til Høgtun skole.

Rutiner når du forlater bygget:

  • Slukk alle lysene
  • Lukk alle vinduer
  • Lås mellomdører
  • Lås ytterdører
  • Om noe skjer, ring rektor på tlf: 95 74 67 90

 

E-post Marit Olsen: marit.olsen@loppa.kommune.no


Utleiereglement
Prisliste