Basseng

Fritidsaktiviteter våren 2018

Timefordelingen av fritidsaktivitetene i Øksfjord for våren 2018 er nå klar.

Gymsal
Basseng
Kulturskolen
Tigersprett, 4-6 år

Bassenget stenger til påske. 

Husk at den som er ansvarlig for aktivitetene har også ansvar for å føre liste over fremmøtte. Denne listen skal sendes uoppfordret til Høgtun skole i november og mai.
E-post: marit.olsen@loppa.kommune.no eller sissel.nilsen@loppa.kommune.no

Dersom det er ønskelig med endringer må dere kontakte rektor Marit Olsen.

Leiesatsen er kr. 1100,- pr. person pr. år for voksenaktiviteter uavhengig av antall aktiviteter vedkommende er med på. Aldersgrense 19 år jft. anbefaling fra Norges Idrettsforbund. 

Regning sendes ut av Loppa kommune 2 ganger i året (høst og vår).