Barn

Gratis barnehage og SFO

Loppa kommunestyre har i sitt møte 13.12.18 vedtatt å innføre gratis barnehage og SFO som en prøveordning i 2019. Dette som en del av et rekrutteringstiltak.

Det betales fortsatt kostpenger. Se prisliste her.

For å ha rett til gratis barnehage og SFO må barnet være folkeregistrert i Loppa kommune.