Oversikt over bruk av gymsal og basseng, Høgtun skole

Her finner du oversikten over de oppsatte listene til bruk av basseng og gymsal for skoleåret 2016/2017.

Det er rektor ved Høgtun skole som tildeler timene etter ønsker fra de interessert. Dersom noen ønsker å endre på timene, må de kontakte rektor - Marit Olsen tlf. 78 45 31 13, eller e-post: marit.olsen@loppa.kommune.no

Oversikt over bruk av basseng og gymsal:
Gymsal
Basseng
Barneidrett