Mattilsynet

Har du husket å registrere brønnen din?

Brønner som gir drikkevann til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig, skal registreres hos Mattilsynet. Dette gjelder også for eksempel tjern og bekker.

Alle vannforsyningssystemer skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som produserer mindre enn 10m3 drikkevann per døgn, som for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann.

Du kan lese mer på Mattilsynet sine hjemmesider.