standardbilde-loppa

Havneregulativ for Loppa kommune

Havneregulativ for Loppa kommune sitt sjøområde for 2018 enstemmig vedtatt av Loppa kommunestyre i politisk sak 47/17 den 24.10.17.

 

I linken nedenfor ligger vedtatt Havneregulativet for Loppa kommune.

Havneregulativ