Feier

Høring - Vedtekter til feiing

Varsel om vedtak på nye vedtekter gjeldene feiing.

På linken nedenfor ligger de nye vedtektene for feiing i Loppa kommune.

Høringsfristen er satt til 13.11.2017.

Vedtekter om feiing i Loppa kommune.