standardbilde-loppa

Høringsutkast til handlingsplan for Psykososialt kriseteam i Loppa Kommune

PSYKOSOSIALT KRISETEAM – funksjon og sammensetning

Loppa kommunes PSYKOSOSIALE KRISETEAM er en del av kommunens plan for helsemessig og sosial beredskap. Planen var sist revidert og godkjent juni 2009.

Hensikten med PSYKOSOSIALT KRISETEAM er at kommunen har en fungerende tverrfaglig sammensatt gruppe, med ansvar for å ivareta psykososial oppfølging etter kriser og katastrofer.

Med bakgrunn i erfaringene så langt, har vi sett det som hensiktsmessig å revidere PLAN FOR PSYKOSOSIALT KRISETEAM.

Det presiseres at høringen ikke handler om kommunen skal ha et PSYKOSOSIALT KRISETEAM – men hvordan det skal fungere og hvilken sammensetning av kvalifikasjoner/kompetanse PSYKOSOSIALT KRISETEAM skal inneha.

 

Brukermedvirkning

Når PLAN FOR PSYKOSOSIALT KRISETEAM nå skal revideres, ønsker vi å ivareta og å ha fokus på brukermedvirkning, slik at alle innbyggere i Loppa kommune gis mulighet til å delta på høringen av selve PSYKOSOSIAL KRISEPLAN.

2018 01 24 HØRINGSBREV - HANDLINGSPLAN FOR PSYKOSOSIALT KRISETEAM 2018 - 2022.docx PDF document ODT document

PDF HØRINGSUTKAST HANDLINGSPLAN FOR PSYKOSOSIALT KRISETEAM 2018 - 2022.pdf

 

Høringssvar «PSYKOSOSIALT KRISETEAM» kan sendes til :

Elektronisk:
elin.a.bergfald@loppa.kommune.no

Post:
Loppa kommune
Psykisk helsetjeneste
Hankenbakken 26
9550 Øksfjord

HØRINGSFRIST: 20. MARS 2018