standardbilde-loppa

Loppa kommune har tatt i bruk SvarUt fra 04.04.17

06.04.17

KS SvarUt er en felles løsning for kommuner og fylkeskommuner for å formidle digital post til innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ. Hensikten er å formidle dokumenter fra offentlig sektor rimelig, effektivt og sikkert.

Skuter

Scooterløyper

10.04.17

Alle løypene i Nuvsvåg vil være stengt innen 03.04.2017.

Nuvsvåg kai

Utvidelse av småbåthavna i Nuvsvåg

26.04.17

Det er en glede å kunngjøre at det er på plass nye utriggere i Nuvsvåg småbåthavn. Disse plassene er etter innspill fra Nuvsvåg utviklingslag definert som sommerplasser. Vi benytter også anledningen til å takke Grieg Seafood for bistand med monteringen, noe de har gjort vederlagsfritt.

Vefas

Vårrydding 2017

26.04.17

Vefas setter ut containere flere steder i kommunen, og holder åpent på gjenvinningsstasjonen i Øksfjord for gratis levering av husholdningsavfall.

Kommunale bygg

Boligtilskudd til tilpasning og etablering av bolig 2017

24.04.17

Loppa kommune disponerer midler i form av tilskudd til etablering og utbedring/tilpasning av bolig.

standardbilde-loppa

Kommunalt stipend våren 2017

21.04.17

Loppa kommune tildeler kommunalt utdanningsstipend til ungdom som går på videregående skole skoleåret 2016/2017, og som er registrert bosatt i Loppa kommune.