standardbilde-loppa

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2018

17.11.17

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 skal behandles i formannskapsmøte 28.11.17 og kommunestyremøte 14.12.17.

standardbilde-loppa

Havneregulativ for Loppa kommune

13.11.17

Havneregulativ for Loppa kommune sitt sjøområde for 2018 enstemmig vedtatt av Loppa kommunestyre i politisk sak 47/17 den 24.10.17.

Ekstern logo  Samarbeidspartnere

FINNMARK FYLKESKOMMUNE - SØKING ETTER TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER

09.11.17

Informasjon, retningslinjer og søknadsskjema ligger på linken under.

Søknadsfristen inn til kommunen settes til 2. januar 2018.

https://www.ffk.no/samferdsel/trafikksikkerhet/trafikksikkerhetsmidler/

Røykvarsel

Slik sjekker du at brannslukningsapparatet og røykvarsleren fungerer

06.11.17

Vi går inn i årstida med flest branner. Da gjelder det å ha brannutstyr som fungerer.

Kjøring forbudt

Enveiskjørt vei stengt

30.10.17

Den enveiskjørte veien som går fra kirkegården og ned til barnehagen i Øksfjord er nå stengt for motorkjøretøy.

Vefas

Endring i renovasjonsdag for Øksfjord og Øksfjordbotn

23.10.17

Fra 1.desember vil alle abonnenter på strekningen Øksfjordbotn - Øksfjord få forandret renovasjonsdag fra torsdager i partallsuke til onsdager i partallsuke.