Scooterløype

Åpne skuterløyper etter 4. mai. Fylkesmannens vedtak

04.05.18

Fylkesmannen har vedtatt å holde løype nr. 10 og 11 åpen til og med 13. mai

standardbilde-loppa

Hukommelsesteam

25.04.18

Loppa Kommune ønsker at mennesker med hukommelsessvikt skal komme i kontakt med hjelpeapparatet i en tidlig fase av sykdomsforløpet.

Skuter

Åpne skuterløyper

23.03.18

Her finner du oversikt over hvilken skuterløyper som er åpnet.