Berit, Solveig og Beate

TV-aksjonen 2018

10.10.18

TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. I år går TV-aksjon av stabelen søndag 21.oktober.

bilde skjerf damer

Bidrag fra dagsenteret til kirkens bymisjon

11.10.18

Vinter 2018 leste damene på dagsentret i Øksfjord om bymisjonen sin orange skjerf aksjon.

standardbilde-loppa

HØRINGSBREV TIL HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER

11.10.18

Loppa kommunestyre vedtok i 2011 å starte planarbeidet med Handlingsplan mot vold i nære relasjoner. 

standardbilde-loppa

Har du behov for tjenester fra pleie og omsorg?

08.10.18

Kommunen har utarbeidet et eget søknadskjema hvor den som har behov for helsehjelp kan søke selv eller pårørende, verge, lege eller sykehus.

Finnmark fylkeskommune

Søk penger til restaurering

05.10.18

Nå kan du søke om midler fra Finnmark Fylkeskommune til restaurering av freda bygninger, kulturminner og kulturmiljø.

Basseng

Fritidsaktiviteter høsten 2018

28.09.18

Timefordelingen av fritidsaktiviteter i Øksfjord for høsten 2018 er nå klar.