standardbilde-loppa

Båtplasser for sommeren 2018

18.01.18

Loppa kommune lyser ut båtplasser for sommeren 2018 i Øksfjord, Nuvsvåg og Bergsfjord.

Renovasjon[1]

Utsatt renovasjon i Bergsfjord

16.01.18

Vefas melder om at renovasjon i Bergsfjord 16.januar er utsatt grunnet dårlig vær.

Logo ledig stilling (NY)

Rådgiver næring, fast stilling

15.01.18

Ser du muligheter innen næring og utvikling som andre sjelden ser? Er du opptatt av å styrke og ruste levende lokalsamfunn for framtida? Tenker du at «gangavstand til det meste» er positivt? Da bør du se nærmere på denne ledige stillingen, se hele utlysningsteksten her.

standardbilde-loppa

Utlysning av plass i barnehage og SFO 2018/2019

10.01.18

Loppa kommune lyser ut faste plasser i barnehage og SFO fra barnehage/skoleåret 2018/2019.

standardbilde-loppa

Leie av kommunale lokaler til konfirmasjon

10.01.18

Loppa kommune minner om at søknadsfristen for å leie kommunale lokaler til vårens konfirmasjon er 01.02.18.

standardbilde-loppa

Nasjonal Pårørendeundersøkelse 2017

11.01.18

Også i år vil vi i Pårørendealliansen (som er en pårørendeorganisasjon for pårørende) gjennomføre en Nasjonal undersøkelse blant pårørende, uansett diagnose eller tilstand til den/de man er pårørende for.

Pårørendeundersøkelsen 2016 fikk svar fra 3 127 pårørende. Dessverre var det bare 8 % menn som svarte på undersøkelsen. I år er målet vårt enda høyere både i forhold til antall respondenter og fordeling av kjønn! Vi håper også å få flere unge til å svare på denne undersøkelsen.