Gründerpris

Kjenner du en gründer som fortjener heder?

Norges Vels Gründerpris tildeles personer som har gjort en spesiell innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift.

Prisen tildeles i form av en sølvmedalje, og gjennom denne ønskes det å hedre gründere for deres innsats. Kjenner du noen som fortjener denne prisen?

Det er ofte lokale ildsjeler og gründere som bidrar til nødvendig vekst og utvikling i lokalsamfunnet.

Utvikler lokalsamfunnet

Innsatsen til en verdig mottaker skal være fremtidsrettet og nyskapende, og ha ført til utvikling i lokalsamfunnet. Innsatsen skal kunne stå som et mønster for annen nyskaping. Natur og kultur er de største ressursene i lokalsamfunnet, og noen eksempler på nyskaping som kan fortjene heder gjennom Norges Vels Gründerpris kan for eksempel være:

  • Hente frem og ivareta lokale mat- eller kulturtradisjoner
  • Verdiskapning for lokalmatprodusenter
  • Bruk av lokale råvarer og ressurser på nye måter
  • Produktutvikling eller nye produkter i andres eller egen bedrift
  • Fornybar energi eller andre miljøtiltak
  • Innsats som har bidratt til å skape arbeidsplasser

Oppmuntrer til nyskaping og igangsetting

Norges Vels Gründerpris er et synlig bevis på at mottakerens innsats for lokalsamfunnet verdsettes. Den er etablert for å premiere og oppmuntre til nyskaping og igangsetting. Medaljen tildeles personer som har gjort en innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift - i tråd med Norges Vels visjon om livskraftige lokalsamfunn.

En høythengende pris

Gründerprisen henger høyt, og det er relativt få som får den.

Les mer om Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Alle kan sende inn forslag på kandidater, fristen er 1.november 2018.

Mer informasjon om skjema for innsending av forslag på kandidat for tildeling av prisen, finner du på http://www.norgesvel.no/grunderpris

 

Spørsmål om prisen og utlysningen kan rettes til:
Eli Aaserud Heiberg
Tlf. 947 91 970