Reguleringsplaner

Areal- og reguleringsplaner

15.12.16

Areal- og reguleringsplaner i Loppa kommune.

standardbilde-loppa

Kommuneplan samfunnsdel 2016-2027

23.11.16

Arbeidet med kommuneplanen har vært et viktig arbeid i inneværende kommunestyreperiode.