standardbilde-loppa

Kommunalt stipend høsten 2018

Loppa kommune tildeler kommunalt utdanningsstipend til ungdom som går på videregående skole 2018/2019, og som er registrert bosatt i Loppa kommune. Stipendet kan tildeles inntil 3 år til hver elev.

Søknadsskjema og retningslinjer finner du her.

Søknadsskjema, med bekreftelse fra skolen, sendes innen 20. desember til: postmottak@loppa.kommune.no eller:
Loppa kommune
Parkveien 1/3
9550 Øksfjord