Kontaktinformasjon

Post og besøksadresse rådhuset:
Parkveien 1/3
9550 Øksfjord


Telefon: 78 45 30 00


Loppa rådhus har telefontid:
Sentralbordet på rådhuset er betjent fra kl. 09:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00.

Åpningstid rådhus: 09:00 - 15:00.

Kommunenummer: 2014

 

Ordfører

Steinar Halvorsen

78 45 30 03

47 41 99 33

Varaordfører

Stein Thomassen

 

97 01 43 66

 

 

 

 

Sentraladministrasjon

Navn

Tlf.nr.

Mob.nr.

Rådmann

Frank Bækken

78 45 30 20

92 88 62 02

Sekretær

Anita Kårsgård

78 45 30 07

 

Personalrådgiver

Kjetil Moen Braathen

78 45 30 05

90 92 57 58

Konsulent

Solbjørg Jensen

78 45 30 06

 

Rådgiver

Terje K. Haugen

78 45 30 08

95 80 22 90

Konsulent - lønn

Solveig Dahl

78 45 31 05

 

It-konsulent

Ole Morken

78 45 30 14

40 03 77 62

Næring og beredskap

Frank Bækken

78 45 30 20

92 88 62 02
 

 

   

Økononmiavdelingen

Navn

Tlf. nr.

Mob.nr

Forkontor

 

78 45 30 10

 

Konsulent

 

78 45 30 13

 

Økonomisjef

Camilla Hansen

78 45 30 15

47 47 37 41

Konsulent skatt

Berit Wilhelmsen

78 45 30 16

 

Revisor

Vest-finnmark revisjonsdistrikt

78 44 94 50

 
       


Oppvekst- og kultur
 

Navn

Tlf. nr.

Mob.nr

1. sekretær

Julia Wilhelmsen

78 45 31 04

 

Oppvekst- og kultursjef og
Assisterende Rådmann

Liv B. Karlsen

78 45 31 03

93 26 99 77

Leder kulturskolen

Siw Jensen

78 45 31 18

 

 

 

 

 

Helseadministrasjon

Navn

Tlf. nr.

Mob.nr

Helse- og omsorgssjef

Vera Meyer

78 45 30 17

90 91 65 68

1. sekretær

Beate Danielsen

78 45 32 21

91 63 45 78

 

 

 

 

Driftsavdelingen

Navn

Tlf. nr.

Mob.nr.

Driftssjef

Frank Bækken

78 45 30 20

92 88 62 02

Brannsjef

Nils Eivind Eriksen

 

95 84 88 50

Sekretær

Halvor Pettersen

78 45 32 10

90 01 34 69

Konsulent

Kenneth André Johannessen

78 45 32 16

46 90 64 39

Vedlikeholdsleder

Jan-Eirik Jensen

78 45 32 22

41 51 61 38

Feier

Magnor Kårsgård

 

78 45 32 14

41 51 68 31

Servicemedarbeider

 

 

 

Uteseksjon drift

Halvor Pettersen   90 01 34 69

Uteseksjon drift

Knut Gustavsen

  45 87 61 62

 

Uteseksjon drift

Nils Oskar Rydheim

 

40 42 79 08

Uteseksjon drift

Trond Wilhelmsen

 

40 42 81 69

Uteseksjon drift

Stein Thomassen

 

97 01 43 66

 

     

 

     

Vaktmester Sandland skole

Bård Pettersen

78 45 31 80

99 73 21 89

Vaktmester Bergsfjord skole

Kjell Olsen

78 45 31 70

41 51 43 67

 

NAV

Navn

Tlf. nr.

Mob.nr

Telefaks

 

78 38 94 91

 

Nav Leder

 

55 55 33 33

 

Sosialkonsulent

Roald Olsen Rye

55 55 33 33

 

Ruskonsulent

 

 

45 61 60 00


 

 

 

 

Barnevernstjenesten Navn Tlf. nr. Mob.nr.

Barnevernstjenesten

Nina G. Mannsverk

78 45 32 53

91 39 24 29

       

Legestasjon:

Navn

Tlf. nr.

Mob.nr

Legestasjon
Telefaks

 

78 45 30 50
 

OBS! Tlf.tid:
09:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00

Helsesekretær

Heidi Wang

78 45 30 50

 

Legesekretær

Mai-Britt Johnsen

78 45 30 50

 

Laboratoriet

Anne Merilä

78 45 30 35

 
       

Kommuneoverlege/fastlege

Olav Gunnar Ballo

78 45 30 50

 

Kommunelege/fastlege

Paul Olav Røsbø

78 45 30 50

 

Kommunelege/fastlege

Sabine Bader 78 45 30 50  

Turnuslege

 

78 45 30 50

 

Fysioterapeut

Cathrine Jensen

78 45 30 61

90 36 84 42

Helsesykepleier/hjelpemiddelkontakt

Marianne Hydle

78 45 30 63

92 02 55 30

Koordinerende enhet

 

 

45 61 60 00

     

 

Pleie og omsorg Navn Tlf.nr.

Mob.nr.

Hjemmesykepleie Øksfjord


 


 

46 88 43 54

Vaktrom på avdelingen

 

78 45 30 52

 

Pasient telefon

 

78 45 30 51

 

Avdelingsleder

Kate Brox

78 45 30 55

41 86 41 99

Kjøkkensjef

Gry Seljevoll

78 45 30 58

 

Spes. vernepleier

Elin Ann Bergfald

78 45 30 75

91 30 78 85

Hjemmesyk.pl. Bergsfjord

   

94 78 38 31

Hjemmesyk.pl Nuvsvåg

   

91 64 58 84

Nerstranda Dagsenter /Møteplassen

Åpent tirs og onsdag kl. 09:00 - 14:00

  48 00 13 75

 

 

 

 

Parkveien 2 Navn Tlf. nr. Mob.nr.

Enhetsleder

Solgunn Hansen

78 45 84 19

45 66 79 22

Personal 

  78 45 32 19 48 19 75 83

Flyktningetjenesten

Navn

tlf.nr

Mob.nr

Introduksjonskoordinator

Aasa Elise Hamre

 

48 03 15 11

 

 

 

 

Høgtun skole

Navn Tllf.nr. Mob.nr.

Sekretær

Sissel Nilsen

78 45 31 12

 

Områderektor

Marit Olsen

78 45 31 13

 

Rådgiver

Erling Thomassen

78 45 31 14

 

Sosiallærer

Anneli Vestre

78 45 31 18

 

Lærerrom barne- og ungdomsskole

 

78 45 31 15

 

Arbeidsrom lærere/kulturskole

 

78 45 31 18

 

Skolefritidsordning (SFO)

Marit Olsen

78 45 31 13

 

 

 

 

 

Bergsfjord skole

Navn

Tlf.nr.

Mob.nr.

Områderektor

Marit Olsen

78 45 31 13

 

Administrativ lærer

Line Enger Posti

78 45 31 70

 

Sandland skole

Navn

Tlf.nr.

Mob.nr.

Områderektor

Marit Olsen

78 45 31 13

 

Administrativ lærer

Eirik Malme

78 45 31 80

 

 

 

 

 

Øksfjord barnehage

Navn

Tlf.nr.

Mob.nr.

Styrer

Marie Lundquist

78 45 31 40

 

Avd. Sommerfugelen

 

 

91 53 91 23

Avd. Humla

 

 

91 55 06 73

Avd. Marihøna

 

 

91 55 82 97

 

 

 

 

Loppa folkebibliotek Navn Tlf. nr. Mob.nr.

Biblioteksjef

Pål-Andrè Haugen

78 45 31 50


 

 

 

Bibliotekmedarbeider

May Bodil Antonsen

78 45 31 50