Kontaktinformasjon

Post og besøksadresse:
Rådhuset
Parkvn. 1/3


Telefon: 78 45 30 00


Loppa rådhus har telefontid:
Sentralbordet på rådhuset er betjent fra kl. 09:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00.

Åpningstid rådhus: 09:00 - 15:00.

Kommunenummer: 2014

 

Ordfører

Steinar Halvorsen

78 45 30 03

47 41 99 33

Varaordfører

Stein Thomassen

 

97 01 43 66

 

 

 

 

Sentraladministrasjon

Navn

Tlf.nr.

Mob.nr.

Sekretær

Anita Kårsgård

78 45 30 00

 

Rådmann

Marion Høgmo

78 45 30 02

91 73 22 11

Personalrådgiver

Liv Heidi Martinsen

78 45 30 05

41 64 76 60

Konsulent

Solbjørg Jensen

78 45 30 06

 

Rådgiver

Terje K. Haugen

78 45 30 08

95 80 22 90

Konsulent - lønn

Solveig Dahl

78 45 31 05

 

It-konsulent

Ole Morken

78 45 30 14

40 03 77 62

Ekstern konsulent næring/omstilling

Per Buvik

92 82 62 32

 
 

 

   

Økononmiavdelingen

Navn

Tlf. nr.

Mob.nr

Forkontor

 

78 45 30 10

 

Konsulent

Wenke Pedersen

78 45 30 13

 

Økonomisjef

Camilla Hansen

78 45 30 15

47 47 37 41

Konsulent skatt

Berit Wilhelmsen

78 45 30 16

 

Revisor

Vest-finnmark revisjonsdistrikt

78 44 94 50

 
       


Oppvekst- og kultur
 

Navn

Tlf. nr.

Mob.nr

1. sekretær

Julia Wilhelmsen

78 45 31 04

 

Oppvekst- og kultursjef og
Assisterende Rådmann

Liv B. Karlsen

78 45 31 03

93 26 99 77

Leder kulturskolen

Siw Jensen

78 45 31 18

 

 

 

 

 

Helseadministrasjon

Navn

Tlf. nr.

Mob.nr

Helse- og omsorgssjef

Karine Patterson

78 45 30 17

94 85 33 51

1. sekretær

Beate Danielsen

 

91 63 45 78

 

 

 

 

Driftsavdelingen

Navn

Tlf. nr.

Mob.nr.

Sekretær

Halvor Pettersen

78 45 32 10

NB! Kontortid fra kl.11.30 - 15.00

Konsulent/ Brannsjef

Nils Eivind Eriksen

78 45 32 16

99 07 81 92

Vedlikeholdsleder

Jan-Eirik Jensen

78 45 32 22

41 51 61 38

Driftssjef

Olav H. Trondal

78 45 32 13

99 36 30 34

Feier

Magnor Kårsgård

78 45 32 14

41 51 68 31

 

 

 

 

Servicemedarbeider

 

 

 

Uteseksjon drift

Halvor Pettersen   90 01 34 69

Uteseksjon drift

Knut Gustavsen

 

47 46 29 24

Uteseksjon drift

Wiktor Olsen

 

41 65 50 42

Uteseksjon drift

Nils Oskar Rydheim

 

40 42 79 08

Uteseksjon drift

Oddgeir Kårsgård

 

40 40 10 93

Uteseksjon drift

Trond Wilhelmsen

 

40 42 81 69

Uteseksjon drift, 50 %

Stein Thomassen    97 01 43 66

 

     

Vaktmester Sandland skole

Bård Pettersen

78 45 31 80

99 73 21 89

Vaktmester Bergsfjord skole

Kjell Olsen

78 45 31 70

41 51 43 67

 

NAV

Navn

Tlf. nr.

Mob.nr

Telefaks

 

78 38 94 91

 

Nav Leder

 

55 55 33 33

 

Sosialkonsulent

Alice Lauvnes

55 55 33 33

 

Ruskonsulent

Christine Trondal

 

45 61 60 00


 

 

 

 

Barnevernstjenesten Navn Tlf. nr. Mob.nr.

Barnevernstjenesten

Knut Thomassen

78 45 32 53

 
       

Legestasjon:

Navn

Tlf. nr.

Mob.nr

Legestasjon
Telefaks

 

78 45 30 50
78 45 30 31

OBS! Tlf.tid:
09:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00

Legesekretær

Heidi Wang

78 45 30 50

 

Legesekretær

Mai-Britt Johnsen

78 45 30 50

 

Laboratoriet

Anne Merilä

78 45 30 35

 
       

Kommuneoverlege/fastlege

Olav Gunnar Ballo

78 45 30 50

 

Kommunelege II/fastlege

Paul Olav Røsbø

78 45 30 50

 

Turnuslege

 

78 45 30 50

 

Fysioterapeut

Cathrine Jensen

78 45 30 61

90 36 84 42

Helsesøster/hjelpemiddelkontakt

Marianne Hydle

78 45 30 63

92 02 55 30

Koordinerende enhet

Christine Trondal

 

45 61 60 00

     

 

Pleie og omsorg Navn Tlf.nr.

Mob.nr.

Telefaks


 

78 45 30 31
 

 

Vaktrom på avdelingen

 

78 45 30 52

 

Pasient telefon

 

78 45 30 51

 

Administrativ avdelingsleder

Marit Toset

78 45 30 55

 

Kjøkkensjef

Gry Seljevoll

78 45 30 58

 

Spes. vernepleier

Elin Ann Bergfald

78 45 30 75

91 30 78 85

Hjemmesyk.pl. Bergsfjord

   

94 78 38 31

Hjemmesyk.pl Nuvsvåg

   

91 64 58 84

Nerstranda Dagsenter /Møteplassen

Åpent tirs og onsdag kl. 09:00 - 14:00

  48 00 13 75

 

 

 

 

Parkveien 2 Navn Tlf. nr. Mob.nr.

Avdelingsleder

Solgunn Hansen

78 45 84 19

45 66 79 22

       

Flyktningetjenesten

Navn

tlf.nr

Mob.nr

Introduksjonskoordinator

 

Heidi Dahl

78 45 30 26

48 03 15 11

 

 

 

 

Høgtun skole

Navn Tllf.nr. Mob.nr.

Sekretær

Ronja Garden

78 45 31 10

 

Rektor

Marit Olsen

78 45 31 13

 

Rådgiver

Erling Thomassen

78 45 31 14

 

Sosiallærer

Anneli Vestre

78 45 31 18

 

Lærerrom barne- og ungdomsskole

 

78 45 31 15

 

Arbeidsrom lærere/kulturskole

 

78 45 31 18

 

Skolefritidsordning (SFO)

Marit Olsen

78 45 31 13

 

 

 

 

 

Bergsfjord skole

Navn

Tlf.nr.

Mob.nr.

Rektor

Line Enger Posti

78 45 31 70

 

       

Sandland skole

Navn

Tlf.nr.

Mob.nr.

Rektor

Line Enger Posti

78 45 31 70

 

Lærer

Unni Togstad

78 45 31 80

 

 

 

 

 

Øksfjord barnehage

Navn

Tlf.nr.

Mob.nr.

Styrer

Iris R. Hansen

78 45 31 40

48 19 75 81

 

 

 

 

Loppa folkebibliotek

Navn

Tlf. nr.

Mob.nr.

Biblioteksjef

Jorunn Johansen

78 45 31 50

 

Bibliotekmedarbeider

May Bodil Antonsen

78 45 31 50

 

       

 


 

 


 

Loppa kirkelige fellesråd

Navn

Tlf.nr.

Mob.nr.

Daglig leder/kirkeverger

Ann Tove Wilhelmsen

78 45 30 21

91 12 48 65

Organist

Stephen Jones

 

 

Kirketjener

Oddgeir Kårsgård

78 45 30 23

40 40 10 93

Sokneprest

 

78 45 30 22