standardbilde-loppa

HØRINGSBREV TIL HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER

11.10.18

Loppa kommunestyre vedtok i 2011 å starte planarbeidet med Handlingsplan mot vold i nære relasjoner. 

standardbilde-loppa

Til deg som har mistet et barn

24.09.18

Brosjyre om det å miste et barn, uansett dødsårsak og alder.

standardbilde-loppa

Psykososialt kriseteam

29.05.18

Loppa kommune har et psykososialt kriseteam som kan hjelpe deg.

standardbilde-loppa

Handlingsplan for psykososialt kriseteam 2018-2022

29.05.18

Lov om helsemessig og sosial beredskap trådte i kraft 01.01.01.