standardbilde-loppa

Psykososialt kriseteam

29.05.18

Loppa kommune har et psykososialt kriseteam som kan hjelpe deg.

standardbilde-loppa

Handlingsplan for psykososialt kriseteam 2018-2022

29.05.18

Lov om helsemessig og sosial beredskap trådte i kraft 01.01.01.