Kulturskolen starter sine aktiviteter onsdag 11. september kl.17.30 - 18.30 på samfunnshuset.