logo stilling ledig[1]_450x147_450x147

Søknadsfrist 25.04.17

Lærere og pedagogiske ledere søkes

Ser du verdien i fådelte skoler og læring på tvers av alder? Er du en tydelig og positiv voksen, og liker å arbeide med barn? Er rolige omgivelser et alternativ til hektisk byliv? Se våre ledige stillinger i skole og barnehage!

Se hele utlysningsteksten her