Lag og foreninger

Loppa kommune har flere lag og foreninger man kan melde seg inn i.

Diverse lag

Øksfjord-Dagan
Jim Gaute Olsen
Tlf. 415 743 357
 
Tverrfjord Bygdelag
Bjarte Takvam
958 86 557
Boks 19
9550 Øksfjord
 
Vassdalen Velforening
Leder: Marit Olsen
Vassdalsveien 7, 9550 Øksfjord
 
Andsnes Velfrorening
Nann Jovold 
Jordbærstien 51, 1405 Langhus 
Mail: nannas75@gmail.com 
tlf 46546485 
 
Øksfjord & Omegn Pensjonistforening
May Johansen
Hamna, 9550 Øksfjord
Tlf. 78 45 83 99
 
Øksfjord Husflidslag
Torgunn Dahl
977 78 471
78 45 82 27
9550 Øksfjord
 
Øksfjord Revygruppe
Astrid Johansen
906 65463
Strandveien 32, 9550 Øksfjord
 
Øksfjord Sjakklubb
78 45 85 35
952 85 325
Bertinajorda 7, 9550 Øksfjord
 

Eldrerådet

Astrid Johansen

906 65 463

9550 Øksfjord

 
Øksfjordbotn Bygdelag
Thor-Harald Seljevoll
78 43 26 52
Øksfjordbotn, 9550 Øksfjord
 
Nuvsvåg Hagelag
Brynhild Johnsen
78 45 88 88
9582 Nuvsvåg
 
Nuvsvåg Husflidslag
Gerd Lisa Henriksen
78 45 88 60
9582 Nuvsvåg
 
Nuvsvåg Redningsforening
Randi Vestgård Frisk
979 71 580 
78 45 88 93
9582 Nuvsvåg
 
 
Langfjordhamn Bygdelag
Ingvi Erlendsson Luthersson
Steinstrand
9583  Langfjordhamn

Organisasjonsnummer: 913 819 659
 
Sør-Tverrfjord Bygdelag
975 22 930
9584 Sør-Tverrfjord
 
Skavnakk bygdelag
mobil: 98018979
 
Loppa øy Bygdelag
 
9586 Loppa
Postadresse:
Per Gunnar Richardsen
Ystnesveien 49
9550 Øksfjord
 
Vestre Loppa Utviklingslag
(Langfjordhamn/Sandland/Sør-Tverrfjord)
Arne Rotnes
975 22 030
9584 Sør-Tverrfjord
 
Bergsfjord Utviklingslag
Mobil: 909 24 316 
Postboks 1048, 9580 Bergsfjord
 
9582 Nuvsvåg
 
Sandland Bygdelag
47 39 95 41
9585 Sandland
 
 
Frakkfjord Bygsdelag
95109480
 
 
 
Barne- og ungdomslag
 
Øksfjord Ungdomsklubb
Sunniva Hansen
78 45 30 00
Parkveien 1/3, 9550 Øksfjord
 
 
Bergsfjord Ungdomsklubb
78 45 30 00
Parkveien 1/3, 9550 Øksfjord
 
Jakt & Fiske

Kåven Jeger og Fiskeforening
Venke E. Haugen Simonsen
99 44 71 76
Øksfjordbotn, 9550 Øksfjord
 
Øksfjord Jeger- og Fiskeforening
Kai M Hansen
917 12 626
Skogveien 20
9550 Øksfjord
 
Nuvsvåg Jeger- og Fiskeforening
Oddvar Berge
917 00 018
9582 Nuvsvåg
 
Ytre Loppa Jeger- og Fiskeforening
Halvor Berg
9585 Sandland
78 45 81 89/47 33 42 23
 
Sosiale og humanitære lag
 
Demensforeninga i Loppa
97678321
Keilaveien 5, 9550 Øksfjord
 
Sandland og Sør-Tverrfjord kirkeforening
Anne Marie Sollie
473 99 541
9585 Sandland
 
Loppa menighetsblad
Hilfred Johansen
78 45 83 10
Hankenbakken 37, 9550 Øksfjord
 
Øksfjord Sanitetsforening
Moloveien 3, 9550 Øksfjord
 
Øksfjord lag av LHL
Gunnar Olafsson
917 71 705
Parkveien 7, 9550 Øksfjord
 
Loppa LHL avd. Nuvsvåg
Ingrid Olsen
900 30 284
9582 Nuvsvåg
 
 
Nuvsvåg kirkeforening
Unni Eriksen
971 15 367
9582 Nuvsvåg
 
Nuvsvåg Sanitetsforening
Anne Lise Olsen
911 03 289
9582 Nuvsvåg
 
 
Loppa Scooterforening
Leder: Frank Bækken
948 70 014
Lilleveien 9, 9550 Øksfjord
 
Fiskarlag
 
 
Idrettsorganisasjoner:
 
Loppa Idrettsråd
90 99 27 80
Platået 1, 9550 Øksfjord
 
Øksfjord Atletklubb
78 45 31 13
99 36 30 34
Myrveien 8, 9550 Øksfjord
 
900 44193
Platået 13 , 9550 Øksfjord
 
Bergsfjord U&IL
917 54 866
 9580 Bergsfjord
 
Nuvsvåg U&IL
990 47 795 
9582 Nuvsvåg
 
Sandland Idrettslag
47 41 99 33
9585 Sandland
 
Fagforeninger
 
Utdanningsforbundet avd. Loppa
Ystnesveien 34, 9550 Øksfjord
Mobil: 483 05 166
 
Norsk Sykepleierforbund Loppa
Anne Marilä
78 45 30 50
Hankenbakken 27, 9550 Øksfjord
 
Fagforbundet Loppa
Skogveien 12, 9550 Øksfjord
 
Delta, avd. Loppa
 
9550 Øksfjord
 
Norsk Jern- og metallarbeiderforening
Viktor Johansen
78 45 84 80
Skogveien 12, 9550 Øksfjord
 
Den norske Lægeforening
Kommuneoverlege
78 45 30 30
Hankenbakken 26, 9550 Øksfjord
 
Norsk Fysioterapeutforbund
78 45 30 60
Hankenbakken 26, 9550 Øksfjord
 
Skolenes Landsforbund avd. Loppa
78 45 31 70
91 372 995
9580 Bergsfjord
 
Fellesorganisasjonen
Knut Thomassen
78 45 32 53
Parkveien 6, 9550 Øksfjord
 
 
Politiske organisasjoner
 
Loppa SV
917 54 866
9580 Bergsfjord
 
Loppa Senterparti
97 01 43 66
78 45 83 36
Finnesveien 39
9550 Øksfjord
 
Loppa Kristelig Folkeparti
78 45 91 32
9584 Sør-Tverrfjord
 
 
Loppa Arbeiderparti
Strandveien 41
9550 Øksfjord
959 29 394
 
Loppa Høyre
Ståle Sæther

91 33 77 44
Holmveien 10
9550 Øksfjord