UMS

Lokasjonsbasert SMS varsling (ums)

Da har Loppa kommune fått på plass lokasjonsbasert SMS varsling (ums).

UMS er et kartbasert verktøy for varsling via SMS til mobiltelefoner som befinner seg innenfor dekning av basestasjoner som dekker et geografisk område. Dette er uavhengig av nasjonalitet på teleoperatøren som bruker måtte ha. På grunn av personopplysningsloven kan man IKKE se hvilket telefonnummer som befinner seg innenfor angitt område. Man ser kun antall mobiltelefoner og deres nasjonalitet.

Det vil bli benyttet norsk, engelsk i disse meldingene.  I løpet av september vil noen oppleve og få melding på deres mobiltelefon.  SMS meldingen vil inneholde «øvelse, øvelse, øvelse dette er en melding fra loppa kommune» «Exercise, exercise exercise This is a message from Loppa council» Dette vil bli utført for område Bergsfjord.

 

Frank Bækken

Beredskaps koordinator Loppa kommune.

ums
ums