standardbilde-loppa

Politiske møter

Møteplan 2017

Møteplan for 2017

Formannskapsmøter

2. mars Kl. 10:00
18. april (foreløpig dato) Kl. 10:00
2. mai (foreløpig dato) Kl. 10:00
8. juni Kl. 10:00
31. august  Kl. 10:00
17. oktober Kl. 10:00
5. desember Kl. 10:00

 

Kommunestyremøter

16. mars   Kl. 10:00
27. april (foreløpig)          Kl. 10:00
12. mai (foreløpig) Kl. 10:00
22. juni Kl. 10:00
14. september Kl. 10:00
26. september (ekstraordinært) Kl. 17:00
26. oktober Kl. 10:00
14. desember Kl. 10:00

 

Levekårsutvalget

 

28.februar                       Kl. 12:00
28.april Kl. 12:00
1.juni Kl. 10:15
28.august Kl. 10:15
12.oktober 16.oktober Kl. 10:15
30.november Kl. 10:15

 

 

Det tas forbehold om endringer i møteplanen.