standardbilde-loppa

Politiske møter

Møteplan 2019

Møteplan for 2019

Formannskapsmøter (inkl utvalgsmøter, eks levekår)

24.januar Kl. 10:00
28.februar Kl. 10:00
28.mars Kl. 10:00
7.mai Kl. 10:00
6.juni Kl. 10:00
22.august Kl. 10:00
3.september kl. 10:00

 

Kommunestyremøter

7.februar Kl. 10:00
14.mars Kl. 10:00
11.april Kl. 10:00
21.mai Kl. 10:00
20.juni Kl. 10:00
5.september Kl. 10:00
19.september kl. 10:00
31.oktober kl  10:00

Levekårsutvalgets møter 

Tirsdag 26.februar kl. 16:00
Tirsdag 19.mars kl. 16:00
Tirsdag 23.april kl. 16:00
Mandag 3.juni kl. 12:00
Tirsdag 20.august kl. 16:00