standardbilde-loppa

Politiske møter

Møteplan 2018

Møteplan for 2018

Formannskapsmøter (inkl utvalgsmøter, eks levekår)

15. februar Kl. 10:00
5. april Kl. 10:00
7. juni Kl. 10:00
23. august Kl. 10:00
11. oktober Kl. 10:00
27. november Kl. 10:00
   

 

Kommunestyremøter

1. mars Kl. 10:00
19. april     Kl. 10:00
21. juni Kl. 10:00
6. september Kl. 10:00
25. oktober Kl. 10:00
13. desember Kl. 10:00
   
   

 

Hovedutvalget for teknisk plan og næring (TPN)

 

13. mars                 Kl. 10:00
22. mai Kl. 10:00
25. september Kl. 10:00
   
   
   

 

Levekårsutvalget

 

12.februar            kl. 12:00
23.mars kl. 11:00
29.mai kl. 16:00
14.august kl. 16:00
2.oktober   25.september kl. 16:00
22.november kl. 12:00

 

Det tas forbehold om endringer i møteplanen.