Røde Kors Finnmark

Gratis Friluftsleir for barn

09.04.19

Finnmark Røde Kors arrangerer gratis Friluftsleir for barn, på Karalaks leirsted, i Porsanger fra onsdag 31.juli - søndag 4. august.

NAV

Åpningstider påsken 2019

08.04.19

NAV Loppa har følgende åpningstider påsken 2019

Print

Valg 2019 - innkomne listeforslag

26.03.19

I medhold av valglovens § 6-6 legges innkomne listeforslag til kommunestyrevalget 2019 ut til offentlig ettersyn etterhvert som de har kommet inn. Frist for innlevering av lister var 1.april 2019 kl. 12:00.

Valgstyret vil innen 1.juni 2019 behandle listeforslagene.

Mobbeombud i Finnmark

Mobbeombud

03.04.19

Mobbeombudet i Finnmark skal bidra til at barn i barnehage og elever i grunnskolen og videregående opplæring har et godt og trygt barnehage- og skolemiljø.

standardbilde-loppa

Sommerjobb for skoleungdom

02.04.19

Loppa kommune trenger arbeidsvillige ungdom som er fylt 16 år, eller som blir 16 år dette året.