Koronavaksine

Marianne Hydle

Vaksinering av befolkning over 18 år på Øksfjord helsesenter, 2.etg

Onsdag 7. desember kl. 13:00-15:00

Fredag 9. desember kl. 11:30-12:00

Torsdag 15. desember kl. 10:00-12:00

Ingen timebestilling.
Klikk her for mer informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet.

Spørsmål utover dette kan rettes til legekontoret på
telefon 78 45 30 50.

Pasienter som ikke kan komme til Øksfjord 15. desember fra distriktet, bes ta kontakt med legekontoret for avtale.