Sommerjobb for ungdom

Loppa kommune har sommerjobb for ungdom i følgende avdelinger:

  • Barnehage
  • Driftsavdeling – (stell/vedlikehold av grøntanlegg, div rydding med mer). 

Oppgi ønsket arbeidsted og tidsperiode. Søknad sendes til postmottak@loppa.kommune.no

Søknadene behandles fortløpende, derfor ingen søknadsfrist. 

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med avdelingsledere for hver avdeling:

  • Barnehage – Natasha Lipovac 78453140 
  • Driftsavdeling – Jan Eirik Jensen 41516138