Kontaktinformasjon


Kontaktinformasjon:

Økonomisjef Camilla Hansen 78 45 30 15
47 47 37 41
Konsulent Wenke Pedersen 78 45 30 13
Konsulent skatt Berit Wilhelmsen 78 45 30 16
Revisor Vest-Finnmark revisjonsdistrikt 78 44 94 50