Priser Driftsavdelingen

Prisliste for Driftsavdelingen 2017

23.01.17

Priser for leie av utstyr, vann- og kloakkavgift, byggesaksgebyr, oppmåling, måleravlesning, målerkontroll og ekstraavgift for avlesning og  påkobling av vann.