penger_2

Egenbetaling for bruk av tjenester innen driftsavdelingen 2018

05.01.18

Vedtatt i kommunestyret 26.10.17.

penger_2

Selvkost, kommunale avgiftsgebyr 2018

05.01.18

Vedtatt i kommunestyremøtet 26.10.17.