penger_2

Egenbetaling for bruk av tjenester innen oppvekst- og kultur 2017

Vedtatt i kommunestyret 03.11.16.

Loppa kommunestyre har vedtatt følgende satser for egenbetaling innenfor området oppvekst og kultur i 2017:
 

Barnehagesatsene:

Barnehagesatsene økes til maksprisen for 217.

Hel plass Kr. 2730,-
Redusert plass 25-32 timer Kr. 2184,-
Redusert plass 17-24 timer Kr. 1638,-
Kjøpdager Kr. 200,- pr. dag

Kostpenger på kr. 300,- kommer i tillegg.

Det gis 30% søskenmoderasjon på 2. barn, og 50% moderasjon på 3. barn. Det yngste barnet står på hel sats.

Søskenmoderasjon gjelder også for søsken på sfo.


Foreldrebetaling for SFO:

Hel plass, skoleåret Kr. 2500,-
Redusert plass, etter skoletid Kr. 2240,-
Kjøptimer Kr. 100,-  pr. time

 

Kulturskolen:

Kulturskolens egenandel settes til kr. 1500,- pr. aktivitet. Det gis 30% søskenmoderasjon på 2. barn, og 50% moderasjon på 3. barn.
 

Leie av gymsal og basseng og andre lokaler som brukes til idrettsaktiviteter:

Leiesatsene økes til kr. 1000,- pr. person pr. år for voksenaktiviteter uavhengig av antall aktiviteter
vedkommende er med på. Aldersgrense t.o.m 19 år jfr. Anbefaling fra Norges Idrettsforbund.


Utleiesatsene for samfunnshus og grendehus:

Øksfjord samfunnshus:

Møter/kurs Kr. 1150,- pr. dag
Inntektsgivende arrangement Kr. 1250,- pr. dag
Bryllup/selskap Kr. 2200,- pr. helg
Forretningsdrift Kr. 3300,- pr. dag


Nuvsvåg grendehus:

Inntektsgivende arrangement Kr. 900,- pr. dag
Bryllup/selskap Kr. 1600,- pr. helg
Forretningsdrift Kr. 2000,- pr. dag
Møter/kurs/selskap Kr. 900,- pr. dag


Sør – Tverrfjord grendehus:

Inntektsgivende arrangement Kr. 800,- pr. dag
Bryllup/selskap Kr. 1600,- pr. helg
Forretningsdrift Kr. 2000,- pr. dag
Møter/kurs/selskap Kr. 900,- pr. dag


Skole og barnehage:

Bryllup/selskap Kr. 1600,- pr. helg
Arrangement/selskap Kr. 500,- pr. dag


Skole/barnehage/grendehus:

Overnatting pr. person/døgn Kr. 70,- pr. dag

For skoleklasser med flere enn 20 elever/lærere som besøker Loppa settes maksimal sats for
overnatting til kr. 1400,- pr. døgn.

Grendehus og samfunnshus skal være gratis for øvinger/møter i forkant av oppsettinger/konserter.
For øvrig kan Oppvekst- og kultur vise skjønn.


Nerstranda

Nerstranda kafè Kr. 702,- pr. dag
Nerstranda møterom Kr. 419,- pr. dag