penger_2

Egenbetaling for bruk av tjenester innen oppvekst- og kultur 2018

Vedtatt i kommunestyret 26.10.17

Loppa kommunestyre har vedtatt følgende satser for egenbetaling innenfor området oppvekst og kultur i 2018:
 

Barnehagesatsene:

Barnehagesatsene økes til maksprisen for 2018.

Hel plass Kr. 2910,-
Redusert plass 25-32 timer Kr. 2619,-
Redusert plass 17-24 timer Kr. 1746,-
Kjøpdager/timer Kr. 200,- pr. dag/kr. 100,- pr. time

Kostpenger på kr. 300,- kommer i tillegg.

Det gis 30% søskenmoderasjon på 2. barn, og 50% moderasjon på 3. barn eller flere barn. Det yngste barnet står på hel sats.

Søskenmoderasjon gjelder også for søsken på sfo.


Foreldrebetaling for SFO:

Hel plass, skoleåret Kr. 2910,-
Redusert plass (50%) Kr. 2650,-
Kjøpplass/dagsbetaling Kr. 300,-  pr. dag

Kostpeng på kr. 100,- kommer i tillegg.

Kulturskolen:

Kulturskolens egenandel er kr. 1560,- pr. aktivitet. Det gis 30% søskenmoderasjon på 2. barn, og 50% moderasjon på 3. barn eller flere.
 

Leie av gymsal og basseng og andre lokaler som brukes til idrettsaktiviteter:

Leiesatsene er kr. 1100,- pr. person pr. år for voksenaktiviteter uavhengig av antall aktiviteter
vedkommende er med på. Aldersgrense t.o.m 19 år jfr. Anbefaling fra Norges Idrettsforbund.


Utleiesatsene for samfunnshus og grendehus:

Øksfjord samfunnshus:

Møter/kurs/selskap Kr. 1495,- pr. dag
Inntektsgivende arrangement Kr. 1604,- pr. dag
Bryllup/selskap Kr. 2860,- pr. helg
Forretningsdrift Kr. 4290,- pr. dag


Nuvsvåg grendehus:

Inntektsgivende arrangement Kr. 1170,- pr. dag
Bryllup/selskap Kr. 2080,- pr. helg
Forretningsdrift Kr. 2600,- pr. dag
Møter/kurs/selskap Kr. 1170,- pr. dag


Sør – Tverrfjord grendehus:

Inntektsgivende arrangement Kr. 1040,- pr. dag
Bryllup/selskap Kr. 2080,- pr. helg
Forretningsdrift Kr. 2600,- pr. dag
Møter/kurs/selskap Kr. 1170,- pr. dag


Skole og barnehage:

Bryllup/selskap Kr. 2080,- pr. helg
Arrangement/selskap Kr. 650,- pr. dag


Skole/barnehage/grendehus:

Overnatting pr. person/døgn Kr. 100,- pr. dag

For skoleklasser med flere enn 20 elever/lærere som besøker Loppa settes maksimal sats for
overnatting til kr. 2000,- pr. døgn.

Grendehus og samfunnshus skal være gratis for øvinger/møter i forkant av oppsettinger/konserter.
For øvrig kan Oppvekst- og kultur vise skjønn.


Nerstranda

Nerstranda kafè Kr. 723,- pr. dag
Nerstranda møterom Kr. 432,- pr. dag