penger_2

Egenbetaling for bruk av tjenester innen oppvekst- og kultur 2019

Vedtatt i kommunestyret 25.10.18

Loppa kommunestyre har vedtatt følgende satser for egenbetaling innenfor området oppvekst og kultur i 2019:
 

Barnehagesatsene:


Gratis barnehage for barn som er folkeregistrert i Loppa kommune.
For barn som ikke er folkeregistrert i Loppa kommune er det maksprisen som gjelder:

Plass-størrelse
Oppholdstid pr. uke
Barn over- og under 3 år.
100% 33 - 42,5 t/uke Kr 2990,- / kr 2093,- fra 01.08. kr. 3040,-/2128,-
90% 25-32 t/uke Kr 2691,- / kr 1884,- fra 01.08. kr. 2736,-/1915,-
60% 17-24 t/uke Kr 1794,- / kr 1256,- fra 01.08. kr. 1824,-/1277,-
Kjøpdager/timer Kr 200,- pr. dag/kr 100,- pr. time

Kostpenger på kr. 300,- kommer i tillegg.

Det gis 30% søskenmoderasjon på 2. barn, og 50% moderasjon på 3. barn eller flere barn. Det yngste barnet står på hel sats.

Søskenmoderasjon gjelder også for søsken på sfo.


Foreldrebetaling for SFO:

100% plass, skoleåret Kr 2990,- fra 01.08 kr. 3040,-
50% plass, skoleåret Kr 2691,- fra 01.08 kr. 2736,-
Kjøpplass/dagsbetaling Kr 300,-  pr. dag

Kostpeng på kr 100,- kommer i tillegg.

Kulturskolen:

Kulturskolens egenandel er kr 1610,- pr. aktivitet. Det gis 30% søskenmoderasjon på 2. barn, og 50% moderasjon på 3. barn eller flere.

 

Gymsal og basseng og andre lokaler som brukes til idrettsaktiviteter:

Leiesatsene er kr 1200,- pr. person pr. år for voksenaktiviteter uavhengig av antall aktiviteter
vedkommende er med på. Aldersgrense t.o.m 19 år jfr. Anbefaling fra Norges Idrettsforbund.


Utleiesatsene for samfunnshus og grendehus:

Leie av samfunnshus- og grendehus for åpne arrangement i regi av lokale lag og foreninger er gratis.

Øksfjord samfunnshus:

Møter/kurs/arr. Kr 1900,- pr. dag
Bryllup/selskap Kr 3700,- pr. helg
Forretningsdrift Kr 5500,- pr. dag
   


Nuvsvåg grendehus:

Møter/kurs/selskap Kr 1500,- pr. dag
Bryllup/selskap Kr 2700,- pr. helg
Forretningsdrift Kr 3400,- pr. dag
   


Sør – Tverrfjord grendehus:

Møter/kurs/selskap Kr 1500,- pr. dag
Bryllup/selskap Kr 2700,- pr. helg
Forretningsdrift Kr 3400,- pr. dag
   


Skole og barnehage:

Bryllup/selskap Kr 2700,- pr. helg
Arrangement/selskap Kr 850,- pr dag
Overnatting pr. person/døgn Kr 130,- pr. dag

For skoleklasser med flere enn 20 elever/lærere som besøker Loppa settes maksimal sats for
overnatting til kr 2600,- pr. døgn.

Grendehus og samfunnshus skal være gratis for øvinger/møter i forkant av oppsettinger/konserter.


Nerstranda

Nerstranda kafè Kr 1012,- pr. dag
Nerstranda møterom Kr 605,- pr. dag