standardbilde-loppa

Renovasjon

Om renovasjonsordningen i Loppa kommune

 

Vest-Finnmark avfallsselskap - Vefas IKS

www.vefas.no 
Omlastningsstasjon i Øksfjord

Loppaomlast

 

 

 

 


 

 

Betaling for innlevering av privat avfall

Alle priser er inklusive mva.

Større kjøretøy enn disse, skal betale etter vekt eller
kubikk. Det forutsettes at avfallet sorteres på anlegget.

Det som fortsatt er gratis å levere er:

Hageavfall (løv og gress)
Alt elektrisk avfall (EE-avfall)
PCB-vinduer
Kjøleskap, fryseboks (Kjølemøbler)
Papp/papir
Farlig avfall (i Alta leveres dette til Finnmark Gjenvinning AS i Bukta)


Betaling for avlevering av privat avfall.
Se priser her

Priser renovering av dunker

Kontaktinfo:
VEFAS IKS
Besøksadresse hovedkontor:          
Amtmannsveien 101, 9515 Alta

Post adresse:  Pb 2220, 9508 Alta
Tlf:                  78 44 47 50
Faks:               78 44 47 51

Renovatørene kan treffes på mob: 95 74 55 84.
For klager ta kontakt med VEFAS direkte.

Åpningstider Hovedkontor:
Mand- fred 0800 – 1530

Åpningstider Stengelsmoen Avfallsanlegg
Mand- fred  0815 – 1500
Tors     0815- 1800

Åpningstider Omlastestasjon:
Hvem skal jeg kontakte når søppeldunken ikke er tømt?

Sjekk først at søpla er sortert som forutsatt. (Grønne, oransje og bæreposer.) Dunken skal bringes frem til kjørbar vei (0-5m) innen kl. 07.00 på tømmedag for å ha krav på innsamling.
 
Ta deretter kontakt med  Vefas IKS hovedkontor tlf.  78 44 47 50.
E-mail: firmapost@vefas.no
eller Halvor Pettersen  på Driftsavdelingen kan også kontaktes. Tlf: 78 45 32 10 i kontortida 11.30 - 15.00.

Utdeling av poser for kildesortering

Det vil ikke lenger bli delt ut poser en gang i året p.g.a at behovene er så forskjellige.
Når du begynner å bli fri for poser kan du :

* Knyte en pose av den farge du begynner å bli fri   for på dunklokkhåndtaket på tømmedagen.
* Hente poser på omlastningsstasjonene i Øksfjord, 
  onsdag kl.12 - 18 .

Beboere med felles containere kan ta kontakt med formann/vaktmester eller Vefas når de har gått fri.

Posene blir dekket gjennom renovasjonsavgiften, og vi vil derfor oppfordre våre kunder om å bruke posene til det de skal brukes til, d.v.s. kun kildesortering.

Septiktømming

Varsel om tømming kunngjøres i dagspressen eller på den måten kommunen finner hensiktsmessig .

For eiendommer med fast bosetning og med toalett tilknyttet slamavskiller skal det foreta tømming minst en gang hvert år . For eiendommer med fast bosetning uten toalett tilknyttet slamavskillere og for hytter/fritidsboliger skal slamavskiller tømmes minst hvert  3. år

Tømmingen pleier å foregå på ettersommeren/høsten .

Hvem skal jeg kontakte når septikken ikke er tømt?
Ta kontakt med Halvor Pettersen på driftsavdelingen.Tlf: 78 45 32 10 i kontortida 11.30 -15.00

Hva gjør jeg med avfall fra hytta ?