Elektroniske skjema, selvbetjening

Her finner du elektroniske skjemaer du kan fylle ut på internett og sende inn elektronisk. 

Til selvbetjening, elektronisk skjema


Nedenfor finner du noen av de mest brukte skjemaene.
Disse må skrives ut for utfylling, deretter sendes de inn.

Helse- og omsorg:

Tjenesten Individuell plan, informasjon og søknad.
Gå til siden for Koordinerende enhet i Loppa kommune

Pleie- og omsorgstjenester:
Søknad om helse- og omsorgstjenester PDF document ODT document

Driftsavdelingen:

Søknadsskjema båtplass. Fast- og sommerplass

Til byggeblanketter (plan- og bygningsloven)

Naboerklæring


Oppvekst- og kultur:

Søknadsskjema barnehage
Søknadsskjema for redusert betaling - barnehage

Søknadskjema SFO
Tilskudd til allment kulturformål
Søknadsskjema tilskudd idrettsformål
Søknadsskjema for kommunalt stipend