Finnmark fylkeskommune

Tilskudd til vilt- og friluftslivsformål i 2018

Lag, foreninger, kommuner og enkeltpersoner kan søke om tilskudd for 2018 nå.

Man kan søke tilskudd til:

  • Friluftsaktivitet (frist 1.februar)
  • Turskiltprosjekt "Fylkeskommunalt tilskudd til skilting og merking" (frist 15.februar)
  • Tilskudd til statlig sikring av friluftsområder (15.januar)
  • Tiltak i statlig sikrede friluftsområder (1.februar)
  • Viltformål (frist 15.januar)

Dette er tilskudd som Finnmark Fylkeskommune forvalter på vegne av Klima- og miljødepartementet.

For mer informasjon se: www.ffk.no/sok-tilskudd/

Miljødirektoratets søknadssenter: soknadssenter.miljodirektoratet.no/