standardbilde-loppa

Har du behov for tjenester fra pleie og omsorg?

08.10.18

Kommunen har utarbeidet et eget søknadskjema hvor den som har behov for helsehjelp kan søke selv eller pårørende, verge, lege eller sykehus.

standardbilde-loppa

Hukommelsesteam

25.04.18

Loppa Kommune ønsker at mennesker med hukommelsessvikt skal komme i kontakt med hjelpeapparatet i en tidlig fase av sykdomsforløpet.