TT-kort

TT-kort

29.08.18

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen) gir et transporttilbud til innbyggere med varig funksjonshemming og som er helt eller delvis avskåret fra å bruke det ordinære kollektivtilbudet.