Berit, Solveig og Beate

TV-aksjonen 2018

TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. I år går TV-aksjon av stabelen søndag 21.oktober.

Dersom du ikke har kontanter, eller ikke er hjemme når bøssebærer kommer, kan du gi på et av alternativene under:

 • Vipps til 2133
 • Ring: 822 06 006 (250kr)
 • TV-aksjonskonto: 8380 08 09005

Bli med!

I Norge er det altfor mange som står utenfor. Noen mangler en seng å sove i, andre har ingen å snakke med. Årets TV-aksjon skal åpne dører og invitere flere inn i varmen. Fordi ett møte kan endre et liv - og flere møter kan endre et helt samfunn.

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Visjonen er at mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg.

Fakta om utenforskap:

 • 150 000 mennesker i Norge opplevde å ikke ha nok å spise i 2017.
 • Ett av ti barn i Norge vokser opp i fattigdom.
 • Bare 2% av alle innvandrere har besteforeldre i Norge.
 • Hele 70 000 mennesker i Norge har ingen nære fortrolige eller venner de kan snakke med når de trenger det.

 

Fakta om TV-aksjonen NRK:

 • TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkning
 • 7000 frivillige over hele landet organiserer innsamlingen gjennom 600 kommune- og bydelskomiteer
 • 100 000 bøssebærere banker på 2,3 millioner dører
 • TV-aksjonen har vært arrangert hvert år siden 1974 og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker
 • Et eget innsamlingsråd, oppnevnt av NRKs styre, mottar og vurderer søknadene fra de som ønsker å bli tildelt NRKs TV-aksjon Kringkastingssjefen, NRKs øverste leder, tar den endelige beslutningen om hvem som tildeles TV-aksjonen. Innsamlingsrådet har også en viktig oppgave med å påse hvordan pengene brukes. Les mer om utvelgelsesprosessen her
 • TV-aksjonen koordineres av et sekretariat, som ansettes av årets utvalgte organisasjon. Sammen med de øvrige ansatte og TV-aksjonens fylkesapparat bygges årets TV-aksjon
 • På selve TV-aksjonsdagen sender NRK direkte hele søndag kveld

 

Du kan lese mer på blimed.no