Utleggingsmanntall for Loppa kommune

Utleggingsmanntallet for valget 2019 er lagt ut for offentlig ettersyn

Utleggingsmanntallet for kommune- og fylkestingsvalg 2019

15.07.19 - 10.09.19

Fullstendig utleggingsmanntall ligger til ettersyn på rådhuset i Øksfjord. Kretsvise manntall ligger på butikkene i Nuvsvåg, Bergsfjord og Sør-Tverrfjord

Hvordan sjekker jeg om jeg er manntallsført, og i hvilken kommune?

  • Du kan kontakte den kommunen du sist var registret i.
  • Alle kommuner i Norge er pålagt å skrive ut et såkalt utleggingsmanntall. Utleggingsmanntall er et manntall som gjøres offentlig tilgjengelig og hvor du som velger har mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage dersom det er feil i manntallet. Utleggingsmanntallet blir gjort offentlig tilgjengelig i kommunen i løpet av midten av juli i valgåret. 
  • Sametingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn på samme sted og i samme tidsrom. Klage på samemanntallet skal sendes til Sametinget.