standardbilde-loppa

Utlysning av plass i barnehage og SFO 2018/2019

Loppa kommune lyser ut faste plasser i barnehage og SFO fra barnehage/skoleåret 2018/2019.

Loppa kommune lyser ut faste barnehageplasser i kommunens barnehage i Øksfjord fra barnehageåret 2018/2019. Barn som har fast plass beholder plassen til barnet begynner på skolen.

Loppa kommune lyser også ut ledige plasser i skolefritidsordningen ved Høgtun skole i Øksfjord for skole/barnehageåret 2018/2019. SFO-tilbudet følger skoleruta.

Ved hovedopptak forutsettes det at barna begynner ved oppstarten av skoleåret/barnehageåret. Evt. ledige plasser kan bli tildelt i løpet av året etter søknad til styrer/sfo-leder. Søknad som kommer inn etter søknadsfristens utløp vil ikke bli prioritert ved hovedopptaket.

Søknad om plass:
Elektronisk søknadsskjema finner du her.

Prisliste finner du her.

Søknadsfrist: 1. mars 2018
 

Prisliste